Bugun...

YASAL UYARI

 

WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI


Ajans23 ( www.ajans23.com) sitemizi ziyaret ederek ve/veya Ajans23 Abonesi olarak, Ajans23 üyelik sözleşmesini, web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve Ajans23 web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

 

Ajans23 kullanım koşulları www.ajans23.com adresinde yer almaktadır. Ajans23 bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

Ajans23 web sitesi aboneleri, www.ajans23.com adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

 

Ajans23 hizmeti, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz.

 

Ayrıca Ajans23 altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem de yapılamaz.

 

Ajans23 web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı AJANS23 'e aittir.

 

Ajans23 web sitesi kullanıcıları, Ajans23 web sayfasını veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Ajans23 'ün açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

 

Ajans23 web sitesi aboneleri, Ajans23 web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler.

 

Aksi takdirde Ajans23'ün bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıdan aynen rücu edilir.

 

Ajans23 web sitesi kullanıcıları, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla Ajans23’ün web sitesini kullanamaz.

 

Ajans23 web sitesi kullanıcıları ve üyelerinin, Ajans23 web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.

 

Ajans23, Ajans23’ün web sitesi kullanıcılarının ve üyelerinin, Ajans23’ün web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir.

 

Ajans23, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Ajans23’ün web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

 

Ajans23 web sitesi üyeleri, kendilerine tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde Ajans23'ün söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır.

 

Ajans23 Aboneleri, Ajans23 Aboneliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

 

Ajans23'ün her zaman, tek taraflı olarak Ajans23 web sitelerini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

 

Ajans23, kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak Ajans23 herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

 

Ajans23, Ajans23’e bağlı web sitelerinin kullanıcıları, Aboneleri ve üyelerinin, Ajans23’ün web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Ajans23, gerekli gördüğü tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden Ajans23 web sitesi kullanıcıları ve üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Ajans23'ün kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

 

Her ne kadar Ajans23 işbu web sitesine olan eklemeleri, link bağlantılarını teşvik etse de işbu paragrafta aşağıda sayılan içerikleri taşıyan üçüncü şahısların web sitesinden link bağlantısı verilmesine, erişim sağlanmasına veya bu tür eklemelerin yapılmasına izin vermemektedir: İçeriği hukuka aykırı, yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe aykırı, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, pornografik, lekeleyici ve benzeri her türlü bilgi ile, burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla cezayı gerektiren ve suç olabilecek veya suçu teşvik eden veya ulusal ve uluslararası kanunları ihlal eden her türlü mesaj, söz, davranış ve yayın ile bu tür içeriklerden dolayı Ajans23.’ün itibarını, güvenirliğini sarsacak veya iş ve eylemlerine zarar verebilecek veya içerdiği mesaj, yayın veya her türlü bilgi vasıtasıyla ırkçılık, bağnazlık, nefret ve herhangi bir gruba veya kişiye karşı her türlü fiziki zarar ve incitme veya azınlık bir gruba karşı taciz veya tacizde bulunmayı teşvik eden veya 18 yaşından küçüklere yönelik cinsel ve şiddet içeren ve teşvik eden her türlü bilgi ve unsur ihtiva eden veya hukuk dışı eylemleri öven ve teşvik eden her türlü bilgi ve yayın veya ateşli silah üretmeye, satmaya ve almaya yönelik her türlü bilgi ve yayın veya içeriğinde başkalarının kişisel manevi ve telif haklarına ihlal ve tecavüz teşkil eden her türlü yazılım programları veya diğer her türlü araç ve unsurlar.

 

Ajans23 yukarıdaki paragrafta sayılan içerikleri barındıran her türlü eklemeyi, erişimi, link vermeyi veya diğer web siteleri tarafından ekleme ve link verilmesini ret etme ve yasaklama yetkisine sahip olup, bu hallerde Ajans23’ün talebi halinde kullanıcı olarak siz bu tür içerik taşıyan eklemeleri ve linkleri web sitesinden kaldırmayı kabul etmiş sayılmaktasınız.

 

Ajans23’ün ( www.ajans23.com ) web sitelerinde yer alan köşe yazıları yazarlarına ait olup, Ajans23 hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

 Ajans23’ün ( www.ajans23.com ) haber sitelerinde yayınlanan hiçbir haber, foto, resim, video ve materyaller Ajans23 Aboneleri haricinde, Ajans23’ün yazılı izni olmadan başka şahıslar tarafından kopyalanamaz, alınamaz, kullanılamaz, üçüncü şahıslara servis edilemez, kullananlar hakkında her türlü yasal yola başvurulacağı bildirilir.

 

Ajans23 web sitesi kullanıcıları, Aboneleri ve üyeleri, Ajans23’ün web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Elazığ Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.

 

Ajans23 Haber Merkezi 

         YönetimiHABER ARA
VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
GÜNDEM'DEN BAŞLIKLAR
Henüz anket oluşturulmamış.
YUKARI