Bugun...


Çoban; Bu Sorun Tüm Kurumların Sorunudur
Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doç. Dr. Bilal ÇOBAN, Son günlerde Elazığ gündemini meşgul eden Çimento Fabrikasıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

facebook-paylas
Tarih: 10-01-2017 14:50
Çoban; Bu Sorun Tüm Kurumların Sorunudur

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doç.Dr. Bilal Çoban yaptığı basın açıklamasında “Son günlerde Çimento Fabrikasının yer değişikliği ile ilgili tartışmaları, hep beraber yakından takip etmekteyiz”dedi.

Çoban açıklamasına şu şekilde devam etti; Çimento Fabrikası önünde, 7 Ocak Cumartesi günü yapılması planlanan eylem çağrısı, merhum Şehidimiz Fethi Sekin kardeşimizin cenaze töreni saatine denk geldiği için iptal edilmiş, ancak önümüzdeki günlerde tekrar yapılması için çalışmaların sürdürüldüğü görülmüştür.

Her Elazığ insanının da yakından bildiği ve muzdarip olduğu Çimento Fabrikası ile

ilgili, elbette bizim de sessiz kalmamız, geçmişten bugüne kadar verdiğimiz mücadelenin

inkarı olacaktır.

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak hazırladığımız, ELAZIĞ ALTINOVA

ÇİMENTO FABRİKASI DURUM ANALİZ RAPORU ve ÖNERİLER adlı çalışmayı,

Ağustos 2012 tarihinde, ilimizin Sivil Toplum Kuruluşları ve Bürokratlarının katıldığı bir toplantıda sunmuş ve bu bilimsel çalışma ile görüşlerimizi en başında ifade etmiştik.

Bu çalışmada şu tespit ve önerilere yer vermiştik.

MEVCUT DURUM

Elazığ şehir merkezinde bağlık bahçelik ve kent halkının yaşamını devam ettirdiği bir alanda ve tren garına yakın mesafede kurulmuş olan çimento fabrikası, toprak, hava, su ve gürültü kirliliği gibi çevre sorunlarının ortaya çıkmasına, tarıma ve kentsel gelişme zararlara neden olmuştur.

Fabrika OYAK’a ait iken makine ve ekipmanın il dışına taşınması gündeme getirilmiş ve bu hususta fizibilite çalışmalarının yapıldığı eski çalışanlardan öğrenilmiştir. Ancak 7-8 yıl geçmesine rağmen şu an böyle bir çalışmanın olmadığı görülmektedir.

Şu an Elazığ Çimento’da çalışan Personel sayısının eskiye göre büyük miktarda azaltıldığı, tüm işlerin merkezden yönetildiği bilinmektedir.

Elazığ Çimento, gerekli olan alımların büyük bir kısmını İzmir başta olmak üzere, il dışından tedarik etmektedir. Dolayısıyla İl ekonomisine katkısı da büyük ölçüde azaltılmıştır.

Tüm Dünyanın çevre ve insan sağlığına büyük önem verdiği bir dönemde, Elazığ Çimentonun çevreye ve İnsan’a verdiği rahatsızlık, ekonomik katkılarının kat kat üstünde büyük önem taşımaktadır.

Kurulduğu tarihte yakın çevresinde yerleşim olmadığı için insanların fazla rahatsız olmadığı müşahede edilmiş, sonraki yıllarda fabrikanın bitişiğine kadar evler, binalar, işyerleri yapılmış, şu an için fabrika tamamen şehir merkezinin ortasında kalmış durumdadır.

Hammadde önceki yıllarda şehir dışından taşınırken, günümüzde tarihi ve doğal

güzelliklerimize zarar verecek yerlerden alınmakta (Harput Bölgesinden Hammadde alınmaktadır) ve her gün yüzlerce kamyon şehrin ortasından fabrikaya hammadde taşımaktadırlar.

Eski dönem Belediye Başkanları ve Milletvekilleri, tüm bu olumsuzlukları düşünerek Fabrika alanına İmar, İnşaat ve İskan izinleri vermemiş ve İl İmar Planında fabrika alanını Sosyal Konut ve Yeşil alanı olarak göstermişlerdir.

Yıllarca yeşil alan olarak gösterilen ve Sosyal Konut alanı olarak gösterilen bu fabrikanın yerleşim alanı, geçen dönemde fabrikadan alınan yaklaşık 1 Milyon TL karşılığında İmar planına dahil edildiği herkes tarafından bilinmektedir.

Hammadde taşınan yollar tamamen bozulmakta, her yıl yenileme yapıldığı halde yüz binlerce ton malzeme taşındığı için yollar tekrar bozulmakta ve konunun çözümüne ilişkin kalıcı çözüm üretilememektedir.

Yüksek sesle itiraz edildiğinde, mahalleye yardım, camiye yardım, yolların yapımı, spora yardım gibi ikna yöntemleri kullanılmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde şehrin ortasında bulunan çimento fabrikaları kapatılırken, İlimizde çeşitli yöntemler kullanılarak basit gelirler karşılığında meşrulaştırılması, şehrin dokusunda ve insan sağlığı üzerinde kalıcı zararların oluşmasına neden olduğu bilinmektedir.

Hatta Gelişmiş ülkelerde çevreye ve İnsan Sağlığına verdiği zararlar nedeniyle, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok Ülkede Çimento Fabrikaları kapatılmaktadır.

EYLEM BİÇİMLERİ

1. Çimentaş yetkilileri ve İl yöneticileri bir masa etrafında bir araya gelerek, herkesi

ilgilendiren bu meselenin çözümüne odaklanmalıdır.

2. Çimentaş yetkililerine devlet olarak çeşitli vaatlerde bulunmalı, yer değişikliğine

odaklanarak şehir bu sıkıntıdan kurtarılmalıdır.

3. Çimento Fabrikası, nakliye masraflarının asgariye indirmesi için hammaddeye yakın

bir mevkide arazi tahsisi yapılmalıdır.

4. Geriye kalacak çimentaş arazisinin konut tipine çevrilerek arazi değeri arttırılmalıdır.

5. Yeni kurulacak fabrikaya teşvik desteği verilmelidir.

6. Tekliflerin kabul edilmemesi durumunda yaptırımlar masaya yatırılmalıdır.

Bu rapor ile birlikte, İlimizin çeşitli basın yayın kuruluşları konuyu sürekli Elazığ

gündeminde tutmuş, çeşitli dönemlerde Çimento Fabrikasının yer değişikliği tartışılmıştı.

2014 yılı Belediye seçimlerinde, MHP Belediye Başkanı Adayı olarak şahsım konuyu

tekrar gündeme getirmiş ve seçim sonunda ilk yapılacak işler arasında Çimento Fabrikasının yer değişikliğinin olacağını, fabrika işçilerin tedirginliklerini dikkate alarak da, herhangi aksi durumda mağdur olacak işçileri Belediye olarak işe alacağımızı taahhüt etmiştik.

O dönemde Ak parti adayı olan ve bugün Belediye Başkanı olarak görev yapan

Mücahit Yanılmaz da konuyu gündemde tutmuş ve seçim vaatleri arasında Çimento

Fabrikasının yer değişikliği yapması için çalışma yapacağını ifade etmişti.

Hatta bu ve benzer konuların çözümünde, iktidar partisinin avantajlarından bahis ile

“konunun ancak ve sadece iktidar partisinin Belediyesi ile çözülebileceği”

dillendirilmişti.

Nisan 2014 tarihinde Akgün Otelde yapılan toplantıda, Çimentaş yetkilisi “Mayıs ayı

itibariyle çevre kirliliğini sıfıra yakın bir seviyeye inecek” açıklamasına, dönemin Valisi

Ömer Faruk Koçak, “önceki görüşmeleriniz bizi bağlamaz, bu sorun çözülecek” diyerek

devletin kararlılığını net bir biçimde ifade etmişti.

Ekim 2014 tarihinde Paşa Konağı Tesislerinde yapılan toplantıda Elazığ Belediye

Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Bu konuda biz kendilerine yer tahsisi yaptık ve yer uygun

görüldü. Kasım ayı içerisinde İtalya’dan ilgili şirketin sahibi protokol imzalamak için

Elazığ’a gelecek. Öyle tahmin ediyorum ki 2.5 ya da 3 yıl içerisinde Çimento Fabrikası

bulunduğu yerden taşınacak. Buralar o zaman çok daha değerli olacak, bu alanda bizler

de çalışmalar yapacağız. Arazisi olan hemşerilerimiz biraz sabırlı olsunlar.” açıklaması

ile gelinen noktayı özetlemişti.

En son Temmuz 2016 yılında Çimento Fabrikasında yapılan “Yığınkililer İsot Kebabı

ve Peynirli Ekmek Günü” plaket takdimi esnasında yaptığım konuşma ile konuyu tekrar gündeme taşımış, “Milletvekillerimizden, Belediye Başkanından ve Çimentaş

yetkililerinden bu işin bir an önce bitirilmesini Yığınkililer adına” rica etmiştim.

2016 yılında Elazığ Belediyesi, Çimento Fabrikasının içindeki 3 Bin 640 Metrekare

arsayı, 728 Bin liraya Çimento Fabrikasına satmış ve Elazığ Belediye Başkanı Sayın

Yanılmazın “fabrika kaldırılacak” demeçleri arasında, satış kararının altında imzası bulunan bazı Belediye Meclis üyeleri, ayıplarını örtmek için bir gün sonra Fabrika önünde pankart açarak “Çimento Fabrikasının kaldırılması için” eylem yapmışlardı.

Yine Elazığ Valisi Sayın Murat Zorluoğlu, Fırat TV’de yayınlanan bir programda

“fabrikanın taşınması hususunda herhangi bir protokolün imzalanmadığını, bu işin öyle

sanıldığı gibi kolay olmadığını” ifade etmesine rağmen; Belediye Başkanı Sayın Yanılmaz, “fabrikanın taşınması için ilgililerle sözleşme yapıldığını” belirtmiş, ancak bugüne kadar sözleşmenin şekli ve içeriği ile ilgili hiçbir açıklama yapılmamıştı.

Yine Nisan 2016 yılında Çimentaş yetkilileri ile bir araya gelinmiş, Sayın Yanılmaz,

“Ali Bey ile birkaç kez görüştük. Taşınma ile ilgili konuların teferruatını görüştük. Yol

haritasını belirledik, bu yol haritasının içinde de yürüyüşümüzü belirledik. Fabrikanın

başka bir yere taşınması görüşünü ilk kez fabrika yönetiminden Ali Özinönü Bey

telaffuz etti. Ali Bey’in bu görüşünü destekler mahiyette bizlerin de açıklamaları oldu.

Ankara’daki bir toplantıda eski Valimiz Sayın Ömer Faruk Koçak’ın da olduğu bir

toplantıda çimento fabrikasının taşınması için bir kaç yer belirlemiştik. Ali Bey

onlardan birinin uygun olduğunu oradaki toplantıda belirlemişti” şeklinde açıklama

yapmıştı.

Fakat bu yol haritasının nerede tıkandığı ve kim tarafından sabote edildiği ile ilgili

kamuoyuna bugüne kadar herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

Bu gün gelinen noktada, Belediye Başkanı Sayın Yanılmaz, Çimento Fabrikasının

taşınması ile ilgili “vatandaşa da görevler düşmektedir” mealindeki açıklaması ile birlikte, yerel bir gazetecinin ve gazetenin öncülüğünde önümüzdeki günlerde Çimento Fabrikası önünde yapılması ertelenen eylem, önümüzdeki günlerde yapılması için çalışmalar devam ettirilmektedir.

Yapılması planlanan eyleme, Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak,

bugüne kadarki tavrımızın devamı niteliğinde destek vereceğiz.

 

Ancak çekincelerimizi sizinle paylaşmayı, dönemsel bir zorunluluk ve mecburiyet

olarak görmekteyiz.

Daha önce yayınladığımız Çimento Fabrikası Analiz Raporunda da ifade ettiğimiz

gibi, tarafların konuyu masada konuşmasını ve kangren olmuş bu yaranın bir an önce

temizlenmesini arzu etmekteyiz.

Ancak masada sadece Elazığ Belediyesi ve Çimentaş yetkilileri değil, Sayın

Milletvekillerimizin, Sayın Valimizin ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin de

bulunmasını, çözüm için elzem olarak görmekteyiz.

Bizler için, bunlardan herhangi bir unsurun masada olmaması demek, çözümün

İstenmediği anlamı taşımaktadır.

Özellikle bu OHAL döneminde, fabrika çalışanların a gelecek endişesi yaşatacak ve

tedirgin edecek, halkla karşı karşıya getirecek eylem ve söylemlerden, olumlu bir netice elde edileceği kanaatinde değiliz.

Kaldı ki; seçim meydanlarında “hükümet edilen partiye oy verilmesi halinde,

Elazığ’ın devlet imkânlarından rahatça yararlanılacağı” söylemleri ile iktidarlarını devam ettirenler, şehrimizin bu önemli problemlerinde sessiz kalmasını ya da çözüm odaklı eylemler yerine, halkın fabrika önlerinde eylem yapmasını teşvik etmesini, bir hata olarak görmekteyiz.

Hükümetin gücü de, devletimizin imkânları da, bu konuyu masada çözecek

durumdadır.

İşi sürekli öteleyerek, çözüm odaklı eylemler yerine, algı ve dedikodular ile farklı bir

mecrada konuyu çözümden uzaklaştırmak, şehrimize bir katkı sağlamayacaktır.

İyi niyetli bir şekilde Çimento Fabrikasının yer değişikliğini isteyen halkımız, Sivil

Toplum Kuruluşlarımız ve basın yayın organlarımızın, konunun özünden uzaklaşmamasını ve çözüm odaklı bir eylem planını görmesi durumunda, ellerini taşın altına fazlasıyla koyacağı herkes tarafından bilinmelidir.

Yapılacak eyleme verilecek halk desteği ile birlikte, Sayın Valimizin inisiyatif alarak, devlet imkanlarının ve gücünün masada hissettirmesini, Sayın Milletvekillerimizin Ankara merkezli güçlerini ilimiz menfaatlerinde kullanmalarını, Elazığ Belediyesinin kararlı ve çözüm odaklı bir duruşla masada olmalarını, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün, sadece “baca - gaz ölçümü” ile sınırlandırdıkları yetki ve sorumluluklarının fakına vararak, ŞEHİRCİLİK görevlerini de hatırlayarak ilimiz

menfaatine kullanmalarını diliyor,
Bu haber 2020 defa okunmuştur.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
YUKARI